Verksamhet

Coast Marine Survey etbl. 1997.Ansvarig för den tekniska verksamheten är sjöingenjör Håkan Löfgren - "Av Sjöfartsverket utsedd besiktningsman".

I bakgrunden återfinns lång erfarenhet som ansvarig i ledande befattningar inom teknisk verksamhet för fartyg bestående av bl.a:

Om Du behöver hjälp med "Dina" fartyg eller fartygsangelägenheter - kontakta gärna CMSför vidare diskussioner.