Hem

Välkommen till Coast Marine Survey

CMS utför konsultuppdrag inom det skeppstekniska området för myndigheter, försäkringsbolag, fartygsmäklare, rederier, enskilda ägare och varv, vars verksamhet omfattar bruksbåtar, mindre och medelstora fartyg upp till en dräktighet av ca. 800 brutto.