Verksamhet

Coast Marine Survey etbl. 1997.

Ansvarig för den tekniska verksamheten är sjöingenjör Håkan Löfgren - "Av Sjöfartsverket utsedd besiktningsman".

I bakgrunden återfinns lång erfarenhet som ansvarig i ledande befattningar inom teknisk verksamhet för fartyg bestående av bl.a:

 • maskinbefäl i olika typer av fartyg varav ett flertal år som maskinchef
 • nyprojektering och nybyggnadskontroll
 • projktledning vid ombyggnationer och större översyner
 • fartygsunderhåll
 • sjövärdighetsbesiktningar
 • haveribesiktningar och haveriutredningar
 • riskanalyser
 • värderingsbesiktningar - omfattande den tekniska bedömningen
 • budget- och ekonomiuppföljning
 • inköpsverksamhet
 • utbildning
Om Du behöver hjälp med "Dina" fartyg eller fartygsangelägenheter - kontakta gärna CMS
för vidare diskussioner.