Referenser

Nedan redovisas några av de uppdragsgivare och projekt CMS medverkat i:


Uppdragsgivare Typ av uppdrag Objekt
Advokatfirmor Medverkan som sakkunnig vid tvister Fritids-, passagerar- och charterfartyg
Försäkringsbolag Haveribesiktningar. Konditionsbesiktningar vid införsäkring Fritids-, arbets-, bogser-, passagerar- och torrlastfartyg
Kustbevakningen Tekniska konsultuppdrag såsom revidering av regelverk, besiktningar, framtagning av olika tekniska underlag Kustbevaknings- och miljöskyddsfartyg. Arbets- och racerbåtar, samt miljöskyddsmateriel
Mäklare Konditionsbesiktningar inför värderingar, inköp och försäljningar Bogser-, passagerar- och charterfartyg
Rederier Sjövärdighetsbesiktningar av arbetsbåtar <= 20 brutto och max 12 passagerare Framtagande av ombyggnads- och underhållsspecifikationer för varierande typer av fartyg. Leveranskontroller av mindre och medelstora fartyg upp till en dräktighet av ca. 800 brutto.
Transportstyrelsen Medverkan vid framtagning av föreskrifter Båtar <= 20 brutto och max 12 passagerare som används kommersiellt
Stockholms Marina Forskningscentrum Besiktning vid ombyggnation Forskningsfartyg
Större konsultföretag Tekniska konsultuppdrag såsom arbeten med tekniska regelverk, risk- och underhållsanalyser för fartyg. Medverkan vid framtagande av databaserat drift- och uppföljningssystem för olika fartygstyper inom marinen Slutkund: Försvarets Materielverk
Övriga myndigheter Sjövärdighetsbesiktningar Patrullerande fartyg och arbetsbåtar
Utbildning Företagsekonomi Bokföring, skatteregler mm Nystartade mindre företag
Utbildning Teknisk sjösäkerhet Båtar <= 20 brutto och max 12 passagerare som används kommersiellt Redare, säkerhetsansvariga och nyttjare
Varv Leveranskontroller vid nyproduktion, reparations- och ombyggnadsobjekt Arbetsbåtar och brandbåtar <= 20 brutto